Yoshio Kosugi

Als Schauspieler/in

9 Filme mit Yoshio Kosugi

1967
?
Film
Japan's Longest Day
Japan's Longest Day
Japan | 1967
Rolle: Keisuke Okada
1960
?
Film
Banzai-Banzai, die Piloten des Teufels
Banzai-Banzai, die Piloten des Teufels
1960
?
Film
The First Gas Human
The First Gas Human
Japan | 1960
Rolle: Der Detektiv
1959
?
Film
The Three Treasures
The Three Treasures
Japan | 1959
Rolle: Inaba
1958
?
Film
A Holiday in Tokyo
A Holiday in Tokyo
Japan | 1958
Rolle: Henry
1955
?
Film
Half Human: The Story of the Abominable Snowman
Half Human: The Story of the Abominable Snowman
Japan | 1955
Rolle: Oba
?
Film
A Wonderful Mother
A Wonderful Mother
Japan | 1955
Rolle: Kusuda
1949
?
Film
Tonosama Hotel
Tonosama Hotel
Japan | 1949
Rolle: Akazawa
1938
?
Film
The Giant
The Giant
Japan | 1938
Rolle: Naruto-ya