Nelson Mandela

Alias: Nelson Rolihlahla Mandela; Madiba; Tata; Dalibunga | ✶ 18.07.1918 | ✝︎ 05.12.2013 | männlich | 1 Fan

Alle 0 News zu Nelson Mandela