Lyudmila Saveleva

Alias: Lyudmila Savelyeva; Ludmila Savelyeva; Ludmila Mikhaylovna Savelyeva; Ljudmila Saweljewa; Ljudmila Michailowna Saweljewa; Lyudmila Saveleva; Liudmila Saveleva; Ljudmila Saveljeva; L. Saveleva | ✶ 24.01.1942 | weiblich | 3 Fans

Alle 2 Listen mit Lyudmila Saveleva